ค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 2 คุรุรัตนรังสรรค์

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ระนอง มอบหมายให้ นางสุทธิรา หงษ์เจริญ รองผอ.สพป.ระนอง พร้อมด้วย ศึกษานิเทศน์ประจำเครือข่าย และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ระนอง ลงพื้นที่เยี่ยมค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา เครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 2 คุรุรัตน์รังสรรค์ โดยมีนักเรียน จำนวน 30 คน และวิทยากร จำนวน 10 คน ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านหินช้าง อ.เมือง จ.ระนอง