รับใบประกาศเกียรติคุณผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562

วันที่ 30 มกราคม 2563 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาระนอง ให้เกียรติมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่อุทิศตนจนบังเกิดผลดีต่อกิจการลูกเสือ ณ ห้องประชุมปะการัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง