นายสุทิน แก้วพนา เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เข้าเยี่ยมค่ายลูกเสือโตนเพชร จ.ระนอง

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 นายสุทิน แก้วพนา เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้เข้าเยี่ยมค่ายลูกเสือโตนเพชร จังหวัดระนอง โดยมีนายสุชีพ ช่วยแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาระนอง ในฐานะหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดระนอง พร้อมด้วยคณะ    ผู้บริหาร ให้การต้อนรับ และรายงานประวัติความเป็นมา ความคืบหน้าในการก่อสร้าง พร้อมทั้งแนวทางในการพัฒนาค่ายลูกเสือโตนเพชร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาครู และนักเรียนในด้านการลูกเสือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  ในการนี้  นายสุทิน   แก้วพนา  เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  ได้ให้เกียรติปลูกต้นไม้ประจำจังหวัดระนอง “ต้นอินทนิล”  ณ ค่ายลูกเสือโตนเพชร   จังหวัดระนอง