ค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 5 กะเปอร์พัฒน์

นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ระนอง มอบหมายให้ นางสุทธิรา หงษ์เจริญ รองผอ.สพป.ระนอง พร้อมด้วยนางสิรินทร วงศ์ตระกูล ผู้ทรงคุณวุฒิ ศึกษานิเทศน์ประจำเครือข่าย และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ระนอง ลงพื้นที่เยี่ยมค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา เครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 5 กะเปอร์พัฒน์ ประกอบด้วยนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส 5 โรงเรียน จำนวน 60 คน และวิทยากร จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2563 ณ โณงเรียนบ้านบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง